ม.เชียงใหม่ : รับตรง60 โครงการวิศวะชุมชน (ช่วง 2) รับสมัคร 16 ถึง 22 ธ.ค. 59

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวะชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนรับ 12 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติอต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
– เป็นผู้ที่มีคะแนน GAT/PAT ตามสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– ผลการเรียน
– คะแนน GAT/PAT
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 16 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments