ม.ศิลปากร : รับตรง60 โครงการรับนักศึกษาเพิ่ม วิศวกรรมเครื่องกล รับสมัคร ถึง 16 ม.ค. 60

ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม จำนวน 35 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือสำเร็จการศึกษาให้ใช้ 6 ภาคการศึกษา
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 1 ธันวาคม 59 ถึง 16 มกราคม 2560

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments