พระนครเหนือ : รับตรง60 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน รับสมัคร ถึง 20 ก.พ. 60

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาเขตที่เปิดรับ
– มจพ. กรุงเทพมหานคร
– มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
– มจพ. วิทยาเขตระยอง

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
screenshot-398


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวส. หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละคณะ สาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 16 ธันวาคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments