พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี : รับตรง60 โครงการใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร ถึง 9 ม.ค. 60

พระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หหักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College จำนวน 200 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– เป็นผู้ที่มีคะแนน GAT/PAT1/PAT2/PAT3 ตามที่กำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– ผลการสอบ GAt/PAT
– เข้าค่าย Residential College Camp
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 15 ธันวาคม ถึง 9 มกราคม 2560

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments