ม.บูรพา : รับตรง61/TCAS โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมฯ รับสมัคร 15 ธ.ค. ถึง 27 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– สาขาที่เปิดรับสามารถดูรายละเอียดในระเบียบการ


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
– เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะ
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– ยื่นผลงาน
– ยื่นผลการเรียน
– สอบปฎิบัติ
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 15 ธันวาคม ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก


Comments

comments