ม.วลัยลักษณ์ : รับตรง61 โครงการประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับสมัคร ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โครงการประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– หลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ช่วยพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– สอบข้อเขียน
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 1 ตุลาคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก


Comments

comments