ม.อุบลราชธานี : รับตรง61/TCAS โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัคร 1 ธ.ค. ถึง 28 ก.พ. 61

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา
– คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคอีสาน จำนวนรับ 80 คน / ภาคอื่นๆ จำนวนรับ 10 คน


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
– มีผลการสอบ GAT /PAT1 /PAT2 ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามโควตาพื้นที่ แต่ละภาคตามที่กำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

 

การคัดเลือก
– ยื่นผลการสอบ
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 1 ธันวาคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก


Comments

comments