ม.อ. : รับตรง61/TCAS โควตาภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้ รับสมัคร 8 ถึง 18 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตาภูมิภาค เพื่อคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561


คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ในโรงเรียนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– สอบคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

การรับสมัคร
รับสมัคร : 8 ถึง 18 มกราคม 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก


Comments

comments