ม.พะเยา : รับตรง61/TCAS โครงการรับตรง 10% รับสมัคร 22 ธ.ค. ถึง 15 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา


คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– โรงเรียนคัดเลือก
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 22 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561

 

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments