ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง61/TCAS โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม รับสมัคร 15 ถึง 30 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา


 

คุณสมบัติเฉพาะ
– เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตามกำหนด– เป็นผู้ที่มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
– คุณสมบัติเพิ่มเติมในระเบียบการ

การคัดเลือก
– ผลการสอบ
– ทดสอบทักษะความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
– สอบสัมภาษณ์

 

การรับสมัคร
รับสมัคร : 15 ถึง 30 มกราคม 2561

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

 

Comments

comments