กองทัพเรือ : รับตรงปี59 นักเรียนจ่าทหารเรือ รับสมัคร 6 ม.ค. ถึง 14 ก.พ. 59

slid_Royal_Thai_Navy

กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทห่รเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติพิเศษ
– ผู้ที่กำลังเรียนหรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
– เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี
– สาหรับผู้ทเป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เม.ย. 59 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี

รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2559

ระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์รับสมัครและที่เกี่ยวข้องคลิก

Comments

comments