รับตรง60

รับตรงปี 60 ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

#AddEducation #รับตรง60 #Dek60 #Admission

dek60-recovered

ม.แม่ฟ้าหลวง : รับตรง60 โครงการร่วมมือภาคอุตสหกรรมผลิตบุคคลากรด้านไอที รับสมัคร ถึง 10 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ... Read More »

การบินพลเรือน : รับตรง60 หลักสูตรวิชาภาคพื้น รับสมัคร ถึง 31 มี.ค. 60

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา 1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน ประกอบด้วย 3 วิชาเอก (4ปี) จำนวนรับ 260 คน   ... Read More »

ม.แม่โจ้ : รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง รับสมัคร ถึง 28 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรน้ำ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง จำนวน 50 คน คุณสมบัติเฉพาะ – เป็น ... Read More »

ม.ขอนแก่น : รับตรง60 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รับสมัคร ถึง 21 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ... Read More »

ม.แม่ฟ้หลวง : รับตรง60 โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี/นาฎศิลป์/กีฬา รับสมัคร ถึง 24 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฎศิลป์ และกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่ สำเร็จการศึกษาหรือ กำลั ... Read More »

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ : รับตรง60 พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับสมัคร ถึง 19 เม.ย. 60

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียน พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่สำเร็จศึ ... Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง60 โครงการผู้มีผลการเรียนดีเด่น รับสมัคร ถึง 16 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีผลการเรียนดีเด่น วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับในชั้นมัธยมศึกษา ... Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง60 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม รับสมัคร ถึง 23 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – คณะเกษตร กำแพงแสน – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา – คณ ... Read More »

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : รับตรง60 ภาคปกติ (รอบสอง) รับสมัคร ถึง 15 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเททรับตรงสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ระ ... Read More »

ม.บูรพา : รับตรง60 คณะดนตรีและการแสดง รับสมัคร ถึง 31 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีไทย จำนวนรับ 30 คน – สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีสากล จำนวนรับ ... Read More »

ม.อ. : รับตรง60 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัคร ถึง 28 ก.พ. 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 50 คน คุณส ... Read More »

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร ถึง 15 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา คุณสมบัติเฉพาะ – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม ... Read More »

ม.มหิดล-นครสวรรค์ : รับตรง60 สาธารณสุขศาสตร์ รับสมัคร ถึง 25 เม.ย. 60

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 35 คน คุณสมบัติเฉพาะ – ... Read More »

พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี : รับตรง60 โครงการใช้คะแนน GAT/PAT รับสมัคร ถึง 9 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามโครงการใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร และจํานวนรับเข้าศึกษา – หหักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College จำนวน 200 คน คุณสมบัต ... Read More »

ม.เกษตรศาสตร์ : รับตรง60 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ (4 โครงการ) รับสมัครถึง 20 ม.ค. 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการที่เปิดรับ 1. โครงการรับตรง 2. โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. โครงการช้างเผือก 4. โครงการลูกหลานชาวเรือ 1. โครงการรับตร ... Read More »